2015

CÉSAR PÉREZ GELLIDA: “La ficción en un mundo realista”

JOAQUÍN CAMPS : Realitat i ficció

ISABEL-CLARA SIMÓ: El gust de llegir i el plaer d’escriure

LORENZO SILVA : Bevilacqua o el nou perfil de la novel·la policial

BENJAMÍN PRADO : Cançons, poemes i d'altres realitats

CLOENDA LITERÀRIA: Realitat literària valenciana. Escriptura i edició