Ajuntament

MURO

ADL

Taller d’Ocupació 2021.

Taller d’Ocupació 2021.

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d'Ocupació. En 2021 s'ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l'Taller d'Ocupació "Murocupa't 5" amb un itinerari i 10...

Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva dels ajuts econòmics a activitats de promoció i dinamització de el sector comercial al municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2021.

Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva dels ajuts econòmics a activitats de promoció i dinamització de el sector comercial al municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2021.

Hui es publica l'extracte de la Resolució 2021-0883 de 5 de juliol de 2021 d'acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva dels ajuts econòmics a activitats de promoció i dinamització de el sector comercial al municipi de Muro de Alcoy, anualitat...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el lliurament de mobiliari urbà (jocs infantils i bancs) als municipis i entitats locals menors de la província, adquirit per Diputació, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el lliurament de mobiliari urbà (jocs infantils i bancs) als municipis i entitats locals menors de la província, adquirit per Diputació, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajuts per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el lliurament de mobiliari urbà (jocs infantils i bancs) als municipis i entitats locals...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a favor de municipis de la província d’Alacant destinades a la redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i la redacció de nous plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a favor de municipis de la província d’Alacant destinades a la redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i la redacció de nous plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a favor de municipis de la província d'Alacant destinades a la redacció d'inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i la redacció de nous...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i E.A.T.I.M. de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i E.A.T.I.M. de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i E.A.T.I.M. de la província d'Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals,...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant en l’anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajuts als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant en l’anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajuts als ajuntaments de la província d'Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci provincial...

Historic de noticies

Últimes notícies

Aumentar texto