Ajuntament

MURO

ADL

OFERTA DE TREBALL: CAMBRER/A

OFERTA DE TREBALL: CAMBRER/A

ES NECESSITA PERSONAL PER A TREBALLAR COM A CAMBRER PER A TARDE-OS, HORARI DE 16.00 FINS TANCAMENT, NECESSÀRIA EXPERIÈNCIA MINIMA, CARNET I VEHICULE PROPI, DON DE GENTS, PERSONA JOVE I DINÀMICA, AMB GANES DE TREBALLAR, INCORPORACIÓ IMMEDIATA Mes Ínfo: ADL (Castell) ,...

OFERTA DE TREBALL: CUINER/A

OFERTA DE TREBALL: CUINER/A

ES NECESSITA PERSONAL PER A TREBALLAR COM CUINER/A, EXPERIÈNCIA PRÈVIA DEMOSTRABLE + VEHICULE PROPI, HORARI CAP DE SETMANA (DIVENDRES DE  NIT, DISSABTE DE MATI I NIT, DIUMENGE MATI) , PERSONA JOVE I DINÀMICA, AMB GANES DE TREBALLAR, INCORPORACIÓ IMMEDIATA. Mes Ínfo:...

TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES 2022

TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES 2022

L'Ajuntament de Muro en 2022 ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l'Taller d'Ocupació per a dones "AraDona 1" amb un itinerari i 10 alumnes. En cas de concedir-se el Taller, aquest s'iniciarà el 30 de desembre de 2022. L'itinerari és: AGAR0309 ACTIVITATS...

TALLER D’OCUPACIÓ 2022

TALLER D’OCUPACIÓ 2022

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d'Ocupació. En 2022 s'ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l'Taller d'Ocupació "Murocupa't 6" amb un itinerari i 10...

OFERTA DE TREBALL: AJUDANT INSTALADOR/REPARADOR

OFERTA DE TREBALL: AJUDANT INSTALADOR/REPARADOR

ES NECESSITA PERSONAL PER A TREBALLAR COM A AJUDANT INSTALADOR/REPARADOR DE CLIMATITZACIÓ O CALEFACCIÓ, CONVENIENT CONEIXEMENTS EN ELECTRICITAT O EXPERIÈNCIA PRÈVIA, CARNET TIPUS B, JORNADA COMPLETA, PÈRSONA ACTIVA I DINÀMICA, AMB GANES DE TREBALLAR, INCORPORACIÓ...

Subvenció dins de la línia de concessió d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos dels seus municipis per a l’anualitat 2022.

Subvenció dins de la línia de concessió d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos dels seus municipis per a l’anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia de concessió d'ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos...

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i...

PROGRAMA EMERGE 2022

PROGRAMA EMERGE 2022

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRATAR PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS LA CONVOCATÒRIA PER A L'EXERCICI 2022 DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT D'EMERGÈNCIES EN L'ÀMBIT FORESTAL,...

PROGRAMA EXPLUS 2022

PROGRAMA EXPLUS 2022

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES D'ALMENYS TRENTA ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS), PROGRAMA...

Historic de noticies

Últimes notícies