En compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, es posa a la disposició dels ciutadans d'aquest municipi, pel termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, projecte de reglament d'instal.lacions esportives perquè realitzen les aportacions que consideren oportunes al presente projecte.

 

 

Accedir

Expresso Show replica handbags replica designer handbags replica handbags deals chanel replica handbags designer fake handbags replica bags uk replica handbags uk knockoff bags replica handbags replica designer bags designer replica handbags replica designer handbags louis vuitton replica handbags cheap replica bags hermes replica handbags mulberry replica outlet replica mulberry handbags replica bags shop replica handbags outlet replica handbags outlet replica handbags uk hermes replica wallets wholesale replica handbags replica handbags online