Estat:
Adjudicat

CONCESSIÓ DEMANIAL D'US PRIVATIU DE LA VÍA PÚBLICA MITJANÇANT LA INSTAL.LACIÓ DEL SERVEI DE BAR I AMBIENTACIO MUSICAL AMB MOTIU DE LES FESTIVITATS 2015 - 20/01/2015

Documents adjunts:

Perfil del contractant