Estat:
Adjudicat

CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATSENSE PUBLICITAT DELS SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LES VIES PÚBLIQUES DURANT LES FESTES MUNICIPALS I LES FESTES DE NADAL 2015. - 18/02/2015

Documents adjunts:

Perfil del contractant