Estat:
Adjudicat i formalitzat

CONTRACTE DE SERVEI D'ORGANITZACIO DE L'ESCOLA D'ESTIU 2015 (Expte 779/2015) - 07/05/2015 (Finalitza la presentació d'instancies el 22/5/15 a les 14:00)

Documents adjunts:

Perfil del contractant