Estat:
Adjudicat mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 516/2014 de 28 de febrer.

Concessió demanial ús via pública instal·lació barres en carnestoltes i festes patronals 2014 (S-2013/03/28) - 21/01/2014

Documents adjunts:

Perfil del contractant