Estat:
Adjudicat mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 448/2014 de 10 de juny.

Concessió demanial d´ús del Kiosc Bar de la Piscina Municipal 2014 (Exp. S-2014/03/15) - 16/04/2014

Documents adjunts:

Perfil del contractant