Estat:
Adjudicat mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 410/2014 de 3 de juny.

Contracte de Servicis d´Organització de l´Escola d´Estiu 2014 (Exp. S-2014/03/24) - 16/04/2014

Documents adjunts:

Perfil del contractant