Estat:
Adjudicat mitjançant Decret de l´Alcaldia núm. 393/2014 de 28 de maig.

Contracte de Servicis de Piscina Municipal 2014 (Exp. S-2014/03/23) - 16/04/2014

Documents adjunts:

Perfil del contractant