Estat:
Adjudicat

CONTRACTE MIJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI PER AL DISSENY DE LA PÀGINA WEB MUNICIPAL I POSTERIOR MANTENIMENT, HOSTATGE I SEGURETAT, AIXI COM MANTENIMENT DELS DOMINIS ASSOCIATS I DEL SERVIDOR DE CORREU ELECTRÒNIC - 18/02/2015

Documents adjunts:

Perfil del contractant