Turisme Comunitat Valenciana ha concedit subvenció dins de la Convocatòria d'ajudes a entitats locals per a l'any 2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, una subvenció de 40.000,00 € per a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'oficina de turisme i museu fester a Muro de l'Alcoi. La quantitat ascendeix a la màxima subvenció possible en la convocatòria i suposa un 48,50% del total del pressupost.