Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de competitivitat turística.

Enllaç 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/23/pdf/2018_7216.pdf