El Patronat Costa Blanca pertanyent a la Diputació Provincial d'Alacant en la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant per a accions de promoció turística del municipi, anualitat 2017, ha concedit un ajut de 2.022,91 € per al projecte "RUTES TURÍSTIQUES GUIADES 2017 ", el que equival a un 50,97% del total de projecte.