L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant per a activitats de prevenció en conductes addictives en l'anualitat 2019, ha concedit una subvenció per import de 1.586,35 € per al programa: “No gràcies, jo controle”. L'ajuda ascendeix al 71,46% del que se sol·licitava.