L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 50.000 habitants, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de la província d'Alacant, per a la realització d'activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l'adquisició d'equipament per a l'anualitat 2019, una subvenció per import de 3.044,00 € per al ”Programa Art Especial” i “Tallers d'estiu per a xiquets-es a Setla i Benàmer 2019”. L'ajuda arriba al 57,43% del total de la despesa.

De la mateixa manera, s'ha concedit una subvenció de 2.283,00 € per a l'adquisició de “Mobiliari d'oficina, equips informàtics i projector“ per a Serveis Socials. L'ajuda arriba al 48,75% del total de la despesa.