La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria a Ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la Província d'Alacant per a la realització i avaluació de plans d'igualtat de gènere, anualitat 2018 , una subvenció per import de 1.052,70 € per a "Avaluació final del pla d'igualtat de gènere", l'ajuda ascendeix al 100,00% del total pressupostat.