SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

COMUNICAT DE LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS MARIOLA

 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2018/6684]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6684.pdf

 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves. [2018/6681]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6681.pdf

 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2018/6683]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6683.pdf

 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2018/6685]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6685.pdf