La Diputació Provincial d'Alacant en la Convocatòria de ssubvenciones a Aytos. amb població inferior a 50.000 habitants, EATIM i mancomunitats de la província d'Alacant, per a activitats de promoció social a col·lectius vulnerables i adquisició equipament, anualitat 2017, ha concedit 4.166,00 € per a les activitats "Programa Art Especial", "Programa de mediació : Tenim un conflicte per a tu "i" Tallers d'estiu per a nens-es a · la i Benàmer ", el que suposa un 75,06% del total del pressupost dels tres programes.