L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha concedit, dins de la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017, un ajut de 422.191,47 € per al projecte "EXECUCIÓ DE COL·LECTOR DE XARXA SEPARATIVA D'AIGÜES RESIDUALS, REHABILITACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA, ENLLUMENAT PÚBLIC I MESURES DE DIFUSIÓ EN POLÍGON INDUSTRIAL EL PI DE MUR DE ALCOY", el pressupost total puja a 603.130,68 €. L'ajuda arriba al 70% del total del projecte.