L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la convocatòria per a la concessió d'ajudes per als tractaments d'esterilització de colònies de gats sense propietari en municipis de la província d'Alacant per a l'exercici 2019, una subvenció per import de 3.500,00 € per a les despeses en la realització de tractaments d'esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en el municipi. L'ajuda ascendeix als 100,00 € del que s’ha sol·licitat.