La Diputació Provincial d'Alacant en la Convocatòria de subvencions per a inversions d'arbrat en espais urbans de titularitat municipal a executar per la Diputació Provincial d'Alacant, relativa a inversions financerament sostenibles, anualitat 2017, ha concedit 51.859,35 € per a les actuacions a "MEMÒRIA DESCRIPTIVA D'ACTUACIONS; DOTACIÓ D'ARBRAT AL CARRER LA PAU T.M. D'DE MURO D'ALCOI (ALACANT) ", el que suposa un 100,00% del total del pressupost, a executar per la mateixa Diputació d'Alacant.