La Diputació Provincial d'Alacant en la Convocatòria de subvencions per a esterilització de gats sense propietari, any 2017, ha concedit un ajuda per import de 2.716,81 €.