L'Institut Valencià de la Joventut, pertanyent a la Generalitat Valenciana, ha concedit a la localitat de Muro de Alcoy dins de la Convocatòria per a la concessió de les ajudes a entitats locals per desenvolupar activitats del programa de joventut durant l'any 2019, una subvenció per import de 3.459,20 € per a les tres activitats presentades a la convocatòria. L'ajuda arriba al 100,00% de l'pressupost de les activitats.