L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant per a la realització d'activitats en matèria de joventut, anualitat 2019, ha concedit una subvenció per import de 1.451,07 € para per al projecte ”FENT AMICS”. L'ajuda ascendeix al 41,58% del que se sol·licitava.