INFORME PROPOSTA RELATIU AL REPARTIMENT DE LES SUBVENCIONS ALS CLUBS ESPORTIUS, ANUALITAT 2017.

Els clubs que no han presentat la seva acceptació expressa en l'informe provisional, tenen 10 dies hàbils a comptar des del 27 de juliol per presentar la seva acceptació.