La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit, dins de la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019, una subvenció per import de 15.152,52 € per al manteniment de les activitats de la FPA Beniassent ext. Muro.