La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dins de la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017, ha concedit una subvenció de 15.544,73 € a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, per pa FPA Beniassent de Cocentaina en la seva extensió a Muro.