La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dins de la convocatòria de subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe, anualitat 2019, ha concedit una subvenció per import de 15.927,96 € per a sufragar les despeses de funcionament de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià (OMPUV-AVIVA) i despeses relacionades amb la promoció del valencià. L'ajuda arriba al 30,17 % del total sol·licitat.