La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit, dins de la convocatòria de subvencions per a l'exercici 2019 de les subvencions per a l'adquisició d'equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 2.496,23 € per a l'adquisició de prestatgeries per a la Biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch realitzada el segon semestre de 2018 per import de 4.992,46€ IVA inclòs. L'ajuda arriba al 50 % del total de la despesa i el màxim a subvencionar d'acord amb la convocatòria.