La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha concedit, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana exercici 2019, una subvenció de 8.636,38 € per a l'adquisició i instal·lació a la fi del 2018 unes prestatgeries Mecalux mòbils Movibloc, amb sistema d'accionament manual mecànic, calculades per suportar una càrrega màxima uniformement repartida per buit de: 50 kg. restants mesures i característiques, que suposa el 50,00% del total de la despesa i el màxim de subvenció a concedir.