La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, exercici 2019, una subvenció de 2.643,59 € per a adquisició de material bibliogràfic en valencià i en castellà. La quantitat ascendeix al 100,00% del sol·licitat.