La Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de les per a l'exercici 2018 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana , una subvenció per import de 5.064,87 € per al "pla d'animació lectora". La subvenció ascendeix al 47,13,00% del total pressupostat i prop del 100% màxim subvencionable.