El del Ministeri de Cultura i Esport ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria del concurs de projectes d'animació a la lectura María Moliner en municipis de menys de 50.000 habitants corresponent a l'any 2018, una de les 300 ajudes destinades a tots els municipis d'Espanya. El projecte de Muro "Zig-Zag @ Lee" ha estat han estat elegits entre els 546 presentats a l'edició d'aquest any, dels quals la Comissió de Valoració ha seleccionat els 300 millors programes de promoció de la lectura, les biblioteques rebran un premi en metàl·lic de 1.706 euros finançat per Ministeri de Cultura i Esport, que compta amb un pressupost per a aquesta actuació de 512.000 euros. Aquesta activitat, que incentiva les activitats de promoció de la lectura en totes les biblioteques espanyoles, de municipis menors de 50.000 habitants, és un dels programes prioritaris del Pla de Foment de la Lectura 2017-2020.