La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de la "Campanya de difusió de música i teatre. Anualitat 2018", dirigida als Ajuntaments de la província, consistent en la concessió de subvencions no monetàries per la realització de les actuacions que aquells sol·licitin dins de la relació de grups, companyies o intèrprets que els remeti l'Àrea de Cultura, les tres actuacions sol·licitades inicialment, una per a cada pedania. La quantitat de la subvenció ascendeix a 4.397,20 euros, un 54,99% del total del caixet dels artistes.

Les actuacions subvencionades són:

"Correfocs Dimonis Rafolins" d'Associació Cultural Dimonis Rafolins per a la pedania de Benàmer, prevista per al 20 d'agost de l'2018; "Xungues i Emmallaes" d'Asoc. Recreatiu Cultural Edculturat per a la pedania de Setla, prevista per el 15 d'agost de l'2018; i "Balls, Musiques i costums de la nostra comarca" de Grup de Danses Baladre per a la pedania de Turballos, prevista per al 16 de setembre del 2018. L'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant es correspon al 80% del caixet màxim acceptat per les bases.