La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2018, una subvenció per import de 1.500,00 € per a les activitats l'Agermanament amb Muro de Mallorca, el pressupost total ascendeix a 5.063,17 €, l'ajuda ascendeix al 29,63% del total pressupostat.