L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro, dins de la Convocatòria de la «Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2017 », anualitat 2017, tres subvencions per import total de 4.237,48 €, que correspon al 80% del total import contemplat per subvenció. Les actuacions a desenvolupar són "Correfocs Dimonis Rafolins" d'Associació Cultural Dimonis Rafolins per a la pedania de Benàmer, prevista per al 22 d'agost del 2017, "L'Ona" d'Asoc. Recreatiu Cultural Educulturat per a la pedania de Setla, prevista per al 16 d'agost del 2017 i "Balls, Musiques i costums de la nostra comarca" de Grup de Danses Baladre per a la pedania de Turballos, prevista per al 17 de setembre del 2017.