La Diputació Provincial d'Alacant dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d'Alacant per a la realització d'activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2016, ha concedit una subvenció de 4.000 euros destinada a sufragar les despeses derivades dels tallers participatius i infraestructura de la Fireta de Sant Antoni 2017.