La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització d'inversions financerament sostenibles destinades a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals, anualitat 2019 , una subvenció per import de 182.815,98 € per a les actuacions contingudes en la memòria valorada "RETIRADA I SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL LA LLOMETA A  MURO DEL ALCOI". L'ajuda arriba al 97,87% del pressupost de l'actuació.