La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha concedit a la localitat de Muro de Alcoy dins de la Convocatòria convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, una subvenció per import de 3.601, 36 € per a les actuacions contingudes en la memòria per a "XV FIRA COMERCIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI I GASTRONÒMIC". L'ajuda arriba al 50,00% del pressupost de l'actuació.