LABORA, entitat dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, anualitat 2019, una subvenció per import de 28.603,45 € per sufragar les despeses de contractació del projecte EMCORP MUR 2019.