LABORA ha concedit, dins de la Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, una subvenció per import de 30.414,48 € per a la contractació de 2 joves durant un any al 100% de la jornada mitjançant contracte de durada determinada. Els treballs espezarán a finals de setembre.