El IVACE, entitat adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria d'ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, una subvenció de 11.076,00 € per al projecte de "Estacions de recàrrega elèctrica per a AJUNTAMENT de MURO de ALCOY" amb una quantitat a justificar de 13.845,00 €, el que equival a una subvenció del 80,00% del total subvencionable i el 75,45% del total de l'actuació.
Les infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics es situaran a Av. Gandia i al Carrer Josep Bono.