La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments, E.A.T.I.M. i mancomunitats de la província d'Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de ciutadans estrangers, anualitat 2019, una subvenció per a "CLASSES DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS" per un import de 2.176,13 €. L'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant es correspon al 82,43% del total del pressupost.