La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019, una subvenció per import de 1.883 , 98 € per al servei del Transport Universitari per als estudiants universitaris que es desplacen a la Universitat d'Alacant durant el curs 2018-2019.