La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, anualitat 2019, una subvenció per import de 5.000,00 € per al projecte "MURO ÉS MOU I PARTICIPA" per al foment de la participació ciutadana i enfortiment del teixit associatiu.