La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria del Pla d'Ajudes a municipis de la província, per a realització d'activitats esportives o manteniment d'Escoles Esportives Municipals anualitat 2019, una subvenció per a "XII HORES ESPORTIVES , MAIG dE 2019 "per un import de 5.910,00 €. l'ajuda de la Diputació Provincial d'Alacant es correspon al 100,00% del total del pressupost.