LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha proposat a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMPUJU ), una subvenció per import de 30.414,48 € per al projecte EMPUJU MUR 2019 i la contractació prevista de dos joves durant 12 mesos. La subvenció ascendeix al 100,00% de l'import de subvenció sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria. L'aportació inicial municipal s'estima en 15.770,58 €. El total del projecte inicialment s'estima que arribi als 46.185,06 €.