LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha proposat a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil ( EMCUJU), una subvenció per import de 48.618,64 € per al projecte EMCUJU MUR 2019 i la contractació prevista de tres joves qualificats en contracte en pràctiques durant 12 mesos. La subvenció ascendeix al 85,30% de l'import de subvenció sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria. L'aportació inicial municipal s'estima en 13.767,88 €. El total del projecte inicialment s'estima que arribi als 62.386,52 €.