La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d'Alacant per a la realització d'actuacions compreses dins l'àmbit d'actuació de l'àrea de foment i desenvolupament local , anualitat 2019, un total de quatre subvencions:

- Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals: S'ha concedit una subvenció de 2.638,56 € per a "Instal·lació amplificador i altaveus en mercat municipal". L'ajuda ascendeix al 90,00% del pressupost presentat (2.931,73 €) i el màxim a concedir per Diputació segons convocatòria.

- Línia 3.- Promoció Econòmica: S'ha concedit una subvenció de 4.050,00 € per a "Despeses d'organització de les Jornades IMPULS 2019.". L'ajuda ascendeix al 90,00% del pressupost presentat (4.500,00 €) i el màxim a concedir per Diputació segons convocatòria.

- Línia 5.- Horts urbans municipals - Despesa corrent: S'ha concedit una subvenció de 1.207,35 € per a actuacions formatives: "Horts urbans ecològics. Despesa corrent". L'ajuda ascendeix al 90,00% del pressupost presentat (1.341,50 €) i el màxim a concedir per Diputació segons convocatòria.

- Línia 6.- Horts urbans municipals - Despesa d'inversió: S'ha concedit una subvenció de 970,94 € per a actuacions formatives: "Horts urbans ecològics. Despesa d'inversió". L'ajuda ascendeix al 90,00% del pressupost presentat (1.078,82 €) i el màxim a concedir per Diputació segons convocatòria.

El total de les ajudes concedides ascendeix a 8.866,85 €.